Geschiedenis

Affuitenloods

De Affuitloods aan de Opzoomerlaan -een onderdeel van de Marinewerf- , is een groot gebouw met grote boogdeuren en in 1886 gebouwd voor de opslag van onderstellen van de affuiten, de onderstellen van de kanonnen.

Die onderstellen moesten regelmatig onderhouden worden. Een affuit kan men het best omschrijven als een wagen voor het vervoer van de zware kanonnen die voortgetrokken werden door paarden.

Dat verplaatsen van kanonnen, bij oefeningen of dreigende aanvallen, gaf veel onderhoudswerkzaamheden aan de straten. Niet alleen aan de wegen op militair terrein, maar ook aan de wegen die eigendom van de gemeente waren.

Door de zwaarte van de kanonnen werd er veel schade aan het wegdek aangericht. Vandaar dat het gemeentebestuur nogal eens klaagde over het kanonnenvervoer al kon men er toen weinig aan veranderen.

Voor en tijdens de Eerste Wereldoorlog werd de Affuitenloods gebruikt als nachtverblijf voor gemobiliseerde soldaten. Na het dempen van de sloot aan de oostzijde kwam het langwerpige gebouw aan de Opzoomerlaan te liggen.

In de loop der jaren is de Affuitenloods voor vele doeleinden gebruikt al is er nooit een definitieve bestemming aan gegeven. Het Stadsmuseum is lange tijd bezig geweest om te kijken of zij er haar museum kon vestigen wat uiteindelijk niet is gelukt.

In de jaren tachtig van de vorige eeuw is in de zuidelijke helft van de loods een moskee gebouwd, die de gevels niet aangetast heeft. De enige wijziging die is aangebracht betreft een deur in de westgevel. De noordelijke helft was toen in gebruik voor opslag voor het brandweermuseum. Inmiddels is de moskee al weer lange tijd weg uit de Affuitloods en heeft een ander onderkomen gekregen aan de Moriaanseweg.

De laatste keer dat er heel intensief van de Affuitenloods gebruik is gemaakt was tijdens de musical Jesus Christ Superstar in de Vesting wat voor de betreffende scéne een prachtlocatie was. De gemeente heeft de Affuitenloods jammer genoeg verkocht.

bron: Groot Hellevoet 04-04-2017
Museum & Jansen